Entre el compromís i la dificultat Entre el compromís i la dificultat
Aprenen perquè jo els estimo, perquè jo els dic que allò és interessant.

                                                                                               
                                                  Mestra d’educació infantilSón professions que requereixen més que vocació. Necessiten un alt nivell de preparació tècnica, científica i tecnològica; un bon entrenament per adaptar-se amb il•lusió als canvis, una disponibilitat innata o apresa per atendre persones en les seves necessitats múltiples i variades, un bon nivell d’iniciativa i proactivitat i, sobretot, una visió holística i sistèmica que permeti analitzar la realitat en el seu conjunt, eviti perdre’s en el detall del particular, i, alhora, incorpori el sentit del matís en la reflexió i la presa de decisió professional. (...) La dimensió ètica és una dimensió consubstancial a la professió educadora.

Miquel Martínez
Universitat de Barcelona
Per superar la dificultat: condicions d’adequació personal, condicions de treball.
Per compensar el compromís: reconeixement moral, retributiu i professional.