Temps i contratemps
Temps i contratempsEstic contractada 1/3 de jornada, però he d’anar quatre dies a la setmana a l’escola, dels quals tres tinc classe a primera i a última hora del matí, i l’altre a última hora de la tarda.
A més, en desplaçaments a l’escola inverteixo prop d’una hora i mitja entre anar i tornar. Com que tinc dues filles petites, tinc dificultats per conciliar amb aquesta jornada laboral tan desgavellada.

Mestra de primàriaDonem més importància a quantes hores hi destinem que no pas al que fem en realitat al llarg d’aquestes hores.

Quan no n’hi ha hagut prou amb el temps escolar, hem inventat l’extraescolar.
                                                                                               
Joan Domènech, mestreCal posar l’accent en l’esdeveniment més que no pas en l’horari escolar.

Cal trencar l’esquema de nou classes, nou hores i nou exàmens.

                                                                                                José Gimeno Sacristán

Repensar, amb els agents socials, nous horaris laborals i escolars, diversos, compactats i amb més graus de flexibilitat per dur a terme una acció amb més equitat de la vida personal i laboral.