La incertesa d'educar

La incertesa d’educar  • Volem reflexionar sobre la feina d’educar, per pensar les condicions més adequades per exercir la professió amb salut, satisfacció laboral i èxit educatiu.
  • Ens volem interrogar sobre la complexitat, les dificultats i les incerteses de l’educació en l’era del coneixement.L’educació del futur es veu confrontada a una inadequació cada vegada més àmplia, profunda i greu. D’una banda els nostres sabers desarticulats, parcel•lats i compartimentats, i de l’altra, les realitats o problemes cada vegada més multidisciplinaris, transversals, multidimensionals, transnacionals, globals, planetaris.

Edgar Morin
El saber de qui treballa és clau.
Se’ns ha d’escoltar, hem de negociar.