L'exposició

Aquesta exposició parteix de les respostes sobre preocupacions professionals manifestades en l’enquesta realitzada als afiliats i afiliades de la federació i d’ensenyament durant el curs 2009-2010.

Amb les aportacions bibliogràfiques de les persones esmentades en l’exposició i altres fonts hem volgut concretar les idees i preocupacions professionals expressades. Per obrir reflexió i debat sobre el futur de l’educació, l’exercici professional i les condicions laborals que ens permetin més satisfacció.

També hem utilitzat les aportacions d’altres treballs de camp fets o impulsats per la Federació d’Ensenyament, com l’Estudi sobre salut laboral als centres d’Osona o el grup de discussió sobre atenció a la diversitat a Terrassa, etc.

A tots i totes els manifestem el nostre agraïment.

Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya
Producció:

Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya

Coordinació, selecció de continguts i textos:
Montse Ros,
Josep Miquel Lacasta

Fotografies:
Antonio Rosa

Disseny web:
Àngel Garcia

Disseny gràfic:
La Page

Col·laboracions:
Dolors Vallejo,
Àngel Amatller,
Toni Madueño,
Mercè Gòmez,
Mercè Otero

Centres educatius on s’han realitzat les fotografies i als que agraïm la seva
col·laboració:
  • Institut Enric Borràs de Badalona
  • Institut Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet
  • Institut Torre del Palau de Terrassa
  • Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona
  • Escola Àngel Baixeras de Barcelona
  • Escola Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet
  • Escola Bressol L’Esquirol de Santa Coloma de Gramenet