Treball amb salut?Treball amb salut?Què et causa problemes de salut, a la feina?

... De vegades hi ha un excés de feina que es podria evitar o organitzar d’altra manera.
Sovint percebem la nostra feina com a inútil, davant la manca d’interès d’una part de l’alumnat...
- excés de feina, complexitat de la feina, dificultat, no preparació per a nous reptes.
- desencontre amb els pares i mares en el procés educatiu.

Estudi realitzat a Osona amb professionals d’escola pública i concertada, primària i secundària, docents i no docents.La professió docent és una de les que suporta més nivell d’estrès. Amb les avaluacions de riscos realitzades al Baix Llobregat s’ha detectat que el 92% del professorat de l’ensenyament públic està en situació d’alt risc per fatiga i càrrega mental.
Àngel, professor i  delegat de prevenció


La salut laboral es construeix en un ambient de treball adequat, amb condicions de treball justes, on els treballadors i treballadores puguin desenvolupar una activitat amb dignitat i on sigui possible la seva participació per a la millora de les condicions.

                                    ISTAS (Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut


Per a la prevenció: millora de l’organització del treball, arquitectura escolar funcional, mobiliari ergonòmic i vigilància de la salut.
Per a la compensació: reconeixement de les malalties professionals.