Homes i dones, iguals en l'educació?

El decret de direccions torna a ser un sostre de vidre. Una càrrega de funcions sense límits horaris, incompatible amb obligacions familiars. Una altra vegada la divisió estereotipada del treball entre homes i dones.

Més directors que directores mentre que hi ha més dones treballant en l’ensenyament.

Catedràtica de secundàriaSento la necessitat de convertir l’aula en un espai en el qual jo pugui existir com a dona, en el qual pugui reflexionar sobre el comportament humà, des d’uns pressupòsits humans no marcats per la jerarquia d’un sexe sobre l’altre i on l’alumnat pugui

trobar instruments de crítica i de coneixement per interpretar la realitat globalment i no només des de l’òptica masculina.

M. José Urruzola, educadora


La coeducació és l’educació. Volem construir relacions harmòniques i equilibrades entre els sexes/gèneres, que són clau de la convivència.