Jo educo, nosaltres eduquem

     Jo educo, nosaltres eduquemEducar amb l’exemple no és una manera d’educar: és l’única manera d’educar.

Professor de programes de qualificació professional inicial PQPIPer a alguns docents som invisibles, quan van fora de temps, tothom vol ser el primer i no consideren la nostra feina.

Personal no docentTransmetre coneixement pot ser una tasca individual, provocar la reconstrucció del pensament i de l’acció, promoure a contracorrent l’autonomia professional i la crítica de la cultura hegemònica, implica tots els components del col•lectiu afectat i requereix llur col•laboració. Aprendre a viure i treballar en col•laboració és una exigència ètica i epistemològica del propi fer pedagògic.

                           Ángel Pérez Gómez, Universitat de Malaga
Més temps per interrogar-se, per col•laborar.