Confiança i avaluació


     Confiança i avaluació
Cada vegada resulta més difícil establir una comunicació activa, bidireccional, sincera, amb les famílies de cara a millorar i participar en l’educació dels fills i les filles. Hi ha retrets, es busquen justificacions, no s’accepten les mesures preses...
  
 Mestra de primària


Necessitem posar fi a la destrucció de l’autoestima que com a societat, com a comunitat educativa, s’ha produït en els darrers anys. La proliferació d’avaluacions, la majoria molt solvents, però que acaben sent simplificades en dos titulars i mig no ens ha ajudat. Es podria dir allò de “advertim a l’espectador que qualsevol semblança entre l’estudi i la seva lectura mediàtica és pura coincidència”.

Joan Coscubiela


Són bàsics, per assolir l’èxit, l’avaluació entesa com a autoregulació dels errors i dificultats i el treball del llenguatge com a eina transversal, des de totes les disciplines.

                                                                                                            Neus Sanmartí
Universitat Autònoma de BarcelonaEl rendiment de comptes i la millora pedagògica exigeixen avaluació de tasques i de resultats, i això ha de generar confiança. La classificació i la desqualificació no són avaluació: no es pot educar sense confiança.