Crisi i inversió
Crisi i inversió En lloc de retallar la despesa en educació, els governs haurien d’invertir en aquest sector per fomentar el creixement, promoure l’estabilitat social i construir una economia del coneixement.
                                                                                                Professor universitariNo hi pot haver una reforma cultural sense una reforma econòmica... el programa de reforma econòmica és, precisament, el mode concret en què es presenta qualsevol reforma intel•lectual i moral...

A. Gramsci


Els increments de la productivitat no s’obtenen per l’ús intensiu de mà d’obra barata i precària, sinó per la millor capacitat d’utilització de les noves eines tecnològiques i organitzatives. Cal, per tant, reforçar l’educació i la formació, augmentar el saber general, promoure els valors de la innovació.

Joan Carles GallegoLa recuperació econòmica comença per l’educació