Entre la disciplina i la motivació
Entre la disciplina i la motivació
S’ha de fer un esforç molt gran per marcar disciplina, cridar l’atenció pel treball. Es gasta molt de temps per inculcar hàbits i no tant per impartir coneixements.
                                                                                   
Mestra de primària

L’alumnat avui és cada vegada més actiu i entremaliat, es fa més difícil portar l’aula. El professorat ha d’entusiasmar, seduir i conduir l’espontaneïtat dels seus alumnes.

                                                          Professor de secundàriaL’autoritat ha estat abolida pels adults i això només pot significar una cosa: que els adults es neguin a assumir la responsabilitat del món en el qual han posat als infants.

                                                                                                Hannah Arendt

En els llibres de pedagogia, psicologia i didàctica, no se sol parlar de “l’educació del deure”. Més encara, se la considera contrària a la motivació. Doncs no... El deure és, abans que res, un requisit per estructurar la personalitat i aconseguir un comportament lliure. (...)

José Antonio Marina
La participació i l’aprenentatge de la convivència han de ser centre de la cultura educativa.
Educar per la llibertat és educar la voluntat. Cada centre ha de ser plural i democràtic.