Diversitat - Igualtat Inclusió - SeleccióDiversitat - IgualtatInclusió - SeleccióA aquest nen o nena  jo li podria fer això; a aquest altre, li hauria de fer allò. Si vols fer-ho bé has de tractar cadascú segons les seves necessitats i d’acord amb els seus possibles objectius i capacitats. Tan bonic és el que s’hauria de fer, que si vull fer-ho amb seriositat, no puc.
                                                                                    Mestre d’educació infantil

Al final hem de posar un número. Això és selectivitat. No comprensivitat. I és que fora de l’àmbit de l’aula i de l’escola encara està menys clar que algú tingui ganes d’integrar la diversitat.

Mestre d’educació infantil


(...) La segregació entre escoles no és gens desitjable. D’una banda, perquè és contrària a una filosofia d’una educació pluralista en una escola de servei públic, i, d’altra banda, perquè afecta les condicions de formació dels alumnes en detriments dels que tenen menys talent, i, per tant, és contrària a una política d’igualtat d’oportunitats.

Vincent Dupriez
Sociòleg, professor de la Universitat de BordeusReduir les ràtios en totes les activitats educatives. Estratègies i recursos contra la segregació i per als bons resultats educatius.