Entre l'educació digital i l'educació artesanal


Entre l’educació digital i
l’educació artesanal
L’alumnat acudirà a les aules i, sota la direcció del professorat, tindrà accés al coneixement global i complet de quasi tot. Només per aquest canvi revolucionari de les eines i de les possibilitats de saber, cal convenir que la transformació de la tasca educativa que està a punt de produir-se és total, és absoluta, és brutal...

Jordi Vilamitjana, professorLa tecnologia no ens porta enlloc sense innovació pedagògica.

                        Nancy Law,  Universitat de Hong Kong


És fàcil, en l’entorn actual, trobar respostes, i ara és important fer-nos les preguntes adequades.

Dolors Reig, psicòlogaL’autèntic mestre, sigui quina sigui la seva matèria, és abans que res i sobretot un mestre d’humanitat.

                                                            José Manuel Esteve, pedagog 


Configurar la professió educativa com un espai d’investigació, innovació i formació, com una xarxa coordinada de dimensió europea, i transversal als diferents tipus i nivells educatius.