L'exposició

Aquesta exposició parteix de les respostes sobre preocupacions professionals manifestades en l’enquesta realitzada als afiliats i afiliades de la federació i d’ensenyament durant el curs 2009-2010.

Amb les aportacions bibliogràfiques de les persones esmentades en l’exposició i altres fonts hem volgut concretar les idees i preocupacions professionals expressades. Per obrir reflexió i debat sobre el futur de l’educació, l’exercici professional i les condicions laborals que ens permetin més satisfacció.

També hem utilitzat les aportacions d’altres treballs de camp fets o impulsats per la Federació d’Ensenyament, com l’Estudi sobre salut laboral als centres d’Osona o el grup de discussió sobre atenció a la diversitat a Terrassa, etc.

A tots i totes els manifestem el nostre agraïment.

Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya
Producció:

Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya

Coordinació, selecció de continguts i textos:
Montse Ros,
Josep Miquel Lacasta

Fotografies:
Antonio Rosa

Disseny web:
Àngel Garcia

Disseny gràfic:
La Page

Col·laboracions:
Dolors Vallejo,
Àngel Amatller,
Toni Madueño,
Mercè Gòmez,
Mercè Otero

Centres educatius on s’han realitzat les fotografies i als que agraïm la seva
col·laboració:
  • Institut Enric Borràs de Badalona
  • Institut Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet
  • Institut Torre del Palau de Terrassa
  • Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona
  • Escola Àngel Baixeras de Barcelona
  • Escola Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet
  • Escola Bressol L’Esquirol de Santa Coloma de Gramenet
Read more

La incertesa d'educar

La incertesa d’educar  • Volem reflexionar sobre la feina d’educar, per pensar les condicions més adequades per exercir la professió amb salut, satisfacció laboral i èxit educatiu.
  • Ens volem interrogar sobre la complexitat, les dificultats i les incerteses de l’educació en l’era del coneixement.L’educació del futur es veu confrontada a una inadequació cada vegada més àmplia, profunda i greu. D’una banda els nostres sabers desarticulats, parcel•lats i compartimentats, i de l’altra, les realitats o problemes cada vegada més multidisciplinaris, transversals, multidimensionals, transnacionals, globals, planetaris.

Edgar Morin
El saber de qui treballa és clau.
Se’ns ha d’escoltar, hem de negociar.
Read more

Crisi i inversió
Crisi i inversió En lloc de retallar la despesa en educació, els governs haurien d’invertir en aquest sector per fomentar el creixement, promoure l’estabilitat social i construir una economia del coneixement.
                                                                                                Professor universitariNo hi pot haver una reforma cultural sense una reforma econòmica... el programa de reforma econòmica és, precisament, el mode concret en què es presenta qualsevol reforma intel•lectual i moral...

A. Gramsci


Els increments de la productivitat no s’obtenen per l’ús intensiu de mà d’obra barata i precària, sinó per la millor capacitat d’utilització de les noves eines tecnològiques i organitzatives. Cal, per tant, reforçar l’educació i la formació, augmentar el saber general, promoure els valors de la innovació.

Joan Carles GallegoLa recuperació econòmica comença per l’educació
Read more

Homes i dones, iguals en l'educació?

El decret de direccions torna a ser un sostre de vidre. Una càrrega de funcions sense límits horaris, incompatible amb obligacions familiars. Una altra vegada la divisió estereotipada del treball entre homes i dones.

Més directors que directores mentre que hi ha més dones treballant en l’ensenyament.

Catedràtica de secundàriaSento la necessitat de convertir l’aula en un espai en el qual jo pugui existir com a dona, en el qual pugui reflexionar sobre el comportament humà, des d’uns pressupòsits humans no marcats per la jerarquia d’un sexe sobre l’altre i on l’alumnat pugui

trobar instruments de crítica i de coneixement per interpretar la realitat globalment i no només des de l’òptica masculina.

M. José Urruzola, educadora


La coeducació és l’educació. Volem construir relacions harmòniques i equilibrades entre els sexes/gèneres, que són clau de la convivència.
Read more

La societat educa?

La societat educa?
La societat fa una cosa i demana que I’ escola ensenyi la contrària? Això és doble moral.
                                                                                                 Mestra de secundària           

Els pares i les mares també estan desorientats i desbordats, amb l’autoestima per sota de les rajoles. Costa fer de mares i de pares, també.

Mestra d’educació especial


Però hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa,
perquè seguíssiu el recte camí
d’accés al ple domini de la terra.

Salvador Espriu


Educar és l’activitat fundacional de l’espècie humana. L’evolució biològica s’ha prolongat en l’evolució cultural, l’essència de la qual és l’educació.

José Antonio MarinaPer fer els canvis reals en educació, cal bastir aliances entre el agents socials perquè s’hi impliqui la societat des dels seus diversos sectors laborals, econòmics i culturals...  
Read more

Temps i contratemps
Temps i contratempsEstic contractada 1/3 de jornada, però he d’anar quatre dies a la setmana a l’escola, dels quals tres tinc classe a primera i a última hora del matí, i l’altre a última hora de la tarda.
A més, en desplaçaments a l’escola inverteixo prop d’una hora i mitja entre anar i tornar. Com que tinc dues filles petites, tinc dificultats per conciliar amb aquesta jornada laboral tan desgavellada.

Mestra de primàriaDonem més importància a quantes hores hi destinem que no pas al que fem en realitat al llarg d’aquestes hores.

Quan no n’hi ha hagut prou amb el temps escolar, hem inventat l’extraescolar.
                                                                                               
Joan Domènech, mestreCal posar l’accent en l’esdeveniment més que no pas en l’horari escolar.

Cal trencar l’esquema de nou classes, nou hores i nou exàmens.

                                                                                                José Gimeno Sacristán

Repensar, amb els agents socials, nous horaris laborals i escolars, diversos, compactats i amb més graus de flexibilitat per dur a terme una acció amb més equitat de la vida personal i laboral.
Read more